skip to Main Content

U Zenici održana prva Konferencija o sigurnosti dječijih igrališta

U okviru projekta „Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sistema i implementacijom platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta” sufinansiranog od strane Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, održana je „Konferencija o sigurnosti dječijih igrališta“ u cilju promocije važnosti ispitivanja dječijih igrališta te platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta.
Cilj projekta “Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sistema i implementacijom platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta”, je poboljšanje internog poslovanja i konkurentnosti kroz digitalizaciju odnosno uvođenje ERP sistema, u sklopu kojeg će biti integrisana i platforma za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta. Digitalizacijom poslovanja će se povećati produktivnost i efikasnost, smanjiti troškovi te će postojati mogućnost praćenja materijalnih i finansijskih tokova. U tehnološkom smislu, uvedena je linija za plastifikaciju metala, kao novi proizvodni proces, koji će smanjiti eksterne troškove i direktno uticati na poboljšanje poslovanja.
Na konferenciji je bilo riječi o projektovanju i izgradnji sigurnog igrališta, sistemu upravljanja sigurnosti dječjih igrališta u gradovima, ispitivanju sigurnosti proizvoda prema važećim standardima od strane akreditirane laboratorije LIND koja djeluje u okviru Agencije ZEDA.
Prisutni su imali priliku da na licu mjesta vide demonstraciju ispitivanja opreme za dječija igrališta od strane uposlenika laboratorije LIND, te da se upoznaju sa najčešće utvrđenim neusklađenostima/greškama opreme za dječija igrališta i površine potrebne za opremu.
Ovom prilikom učesnicima konferencije se obratio i direktor Agencije ZEDA Senad Pašalić koji je naglasio važnost realizacije ovakvih događanja i promocije sigurnosti proizvoda sa naglaskom na opremu za dječija igrališta i površine potrebne za opremu.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

„Apliciranje na projekte EU u našoj zemlji poput EU4Business projekta, uveliko doprinosi razvoju lokalne privrede i manjih kompanija. Ovaj uspješno realizirani projekat u našoj kompaniji je uspio objediniti sve segmente našeg poslovanja te učinio da proizvodni proces u firmi bude poprilično zaokružen uvođenjem digitalnih inovacija ali i tehničkih rješenja poput linije za plastifikaciju metala, koja je vrlo značajna ne samo za postizanje vrhunskog kvaliteta naših proizvoda nego i kao uslužna djelatnost naše kompanije. Platforma za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta, kao jedna od aktivnosti projekta, će pomoći zainteresovanima da steknu uvid u stanje i lokacije dječijih igrališta u BiH, s tendencijom širenja na zemlje regiona“, istakla je Naida Baručija, projekt menadžer kompanije Glovis.

Back To Top