skip to Main Content

Praškasto farbanje

savremena površinska zaštita metala

Glovis-play-icon
Glovis-fun
Glovis-wood
Glovis-color

Za plastificiranje koristimo ekološki poliuretanski prah

Trebate li praškasto bojenje
vaših metalnih proizvoda?

Na savremen i ekološki prihvatljiv način radimo bojenje proizvoda od čelika, toplo ili hladno pocinčanog čelika, i raznih legura čelika. Možete birati među brojnim nijansama boja prema RAL kartama. Praškaste boje dostupne su u različitim strukturama, od glatkih, finih, grubih, mat ili sjajnih struktura, te različitih posebnih efekata kao što su efekat perle, metalik ili tzv. narandžina kora.

pročitajte više
pročitajte više

Praškasto farbanje metala je metoda bojenja metalnih dijelova koja se znatno razlikuje od tradicionalnih metoda farbanja. Način funkcionisanja je da se prah određene boje raspršuje na metalnu površinu pomoću elektrostatskih pištolja. Negativno naelektrisane čestice praha lijepe se za metal i drže se tamo zbog elektronskog naboja, dok se ne rastope i ne stope u jednoličan premaz u pećnici za stvrdnjavanje.
Upotreba boje u prahu smatra se ekološki prihvatljivim načinom bojenja bez otpada (sav višak boje se pomoću filtera ponovo vraća u sistem I upotrebljava) stvaranjem obloge od polimernog praha, koji se nanosi u tankom sloju na površinu koja se tretira. Nakon nanošenja površina se mora zagrijati na temperaturu od 180 °C, a rezultat je jednoličan, homogen I kontinuirani premaz.
Korištenje praškastih boja omogućuje da dobijemo površinu s imitacijom različitih tekstura. To je jedna od prednosti ovog proizvoda, jer tekstura slična teksturama drveta, mramora, kamena i narandžine kore izgleda lijepo i neobično.

Bojimo proizvode maksimalnih slijedećih dimenzija:
• dužina: do 6800 mm,
• visina: do 2100 mm i
• širina: do 1100 mm.
Naša linija za plastifikaciju metala posebno je prilagođena za bojenje teških elemenata mase do 1000 kg.

Kad je dobro
samo najbolje!

Naš način rada
Postižemo vrhunski kvalitet

S obzirom da vlastite proizvode podvrgavamo postupku praškastog farbanja itekako smo smo svjesni naše odgovornosti, kao i važnosti kvalitetne površinske zaštite metala.

pročitajte više
pročitajte više

KAKO RADIMO???

 • Koristimo savremenu tehnologiju koja garantuje stabilnost parametara u tehnološkim postupcima i nadzor nad upravljanjem tehnološke opreme.
 • Pažljivo rukujemo imovinom naših kupaca
 • Izvodimo sve postupke kako bismo osigurali najbolji kvalitet lakiranog proizvoda, a naš je posao precizan i dosljedan.
 • Koristimo ekološki prihvatljiva sredstva i postupke, jer nam mnogo znači da svojim poslom ne zagađujemo prirodu.
 • Obojene proizvode prikladno pakujemo kako bi se spriječilo eventualno oštećenje tokom transporta.

Stručnošću do
odličnih rezultata

Tehnološki postupci prilikom
praškastog farbanja

Linija za praškasto farbanje sastoji se iz ciklon kabine, elektrostatičkog uređaja, integrisanog komandno-upravljačkog ormara i peći za polimerizaciju boje na plin.
Proces površinske zaštite metala metodom praškastog farbanja obuhvata više faza:

Faza-1-1

FAZA 1
PREDOBRADA

Faza-2-1

FAZA 2
SUŠENJE I HLAĐENJE

Faza-3-1

FAZA 3
NANOŠENJE BOJE

Faza-4-1

FAZA 4
POLIMERIZACIJA

pročitajte više
pročitajte više

Faza 1 – PREDOBRADA

Prva faza tj. predobrada površine je izuzetno značajna faza, jer bez kvalitetnog čišćenja metala od ulja, prljavštine i hrđe i predpripreme nije moguće osigurati dobro prijanjanje boje, a prije svega postići dobru antikorozivnu zaštitu konačnog proizvoda.
U procesu predobrade metala koristimo savremeno i ekološki prihvatljivo sredstvo, specijalno razvijeno za pripremu površina materijala od čelika . Postupak predobrade pruža površinama spomenutih materijala veoma dobru osnovu za prianjanje boje i izuzetno dobru otpornost na koroziju obojenih površina. Također posjedujemo i mašinu za pjeskaranje čeličnih površina ukoliko kupac dostavi materijale na kojima je već razvijena korozija ili je obojen u neku drugu boju koju je prethodno potrebno skinuti i očistiti.

Faza 2 – SUŠENJE I HLAĐENJE

Nakon temeljitog čišćenja i ispiranja predmeti obrade putuju u sušilicu jer moraju biti potpuno suhi, a potom i ohlađeni na primjerenu temperaturu prije nanošenja praškaste boje.

Faza 3 – NANOŠENJE PRAŠKASTE BOJE

Elektrostatski nanos praškaste boje izvodimo u kabini za bojenje sa dva radna mjesta i dva ciklonska filtera pomoću elektrostatskih pištolja vrhunske kvalitete te tako obezbjeđujemo ravnomjeran i kontinuiran sloj boje na materijalu. Kabina za bojenje također posjeduje električni pogon za kontinuirano provlačenje materijala između radnih pozicija te tako osigurava kvalitetan i dobar nanos praškaste boje na površinu materijala sa svih strana.Elektrostatski nanos praškaste boje izvodimo u kabini za bojenje sa dva radna mjesta i dva ciklonska filtera pomoću elektrostatskih pištolja vrhunske kvalitete te tako obezbjeđujemo ravnomjeran i kontinuiran sloj boje na materijalu. Kabina za bojenje također posjeduje električni pogon za kontinuirano provlačenje materijala između radnih pozicija te tako osigurava kvalitetan i dobar nanos praškaste boje na površinu materijala sa svih strana.

Faza 4 -POLIMERIZACIJA

Zadnja faza je polimerizacija boje, odnosno tzv. pečenje, kojom zagrijavanjem predmeta obrade u peći postižemo da nanesen sloj praškaste boje postane tekuć, a potom se spoji u čvrstu cjelinu. Jako bitan aspekt polimerizacije je postizanje temperature pečenja radnog komada te osiguravamo da svaki materijal cijelom svojom debljinom dostigne temperaturu pečenja. Nakon toga slijedi hlađenje predmeta obrade do primjerene temperature za rukovanje. Nakon što je proces stvrdnjavanja završen dijelovi se hlade pa potom skidaju sa transportera i pakuju za skladištenje ili isporuku.

Praškaste boje

Naše kupce savjetujemo prilikom odabira praškastih boja, jer se one razlikuju s obzirom na sastav i svojstva. Koristimo različite praškaste boje, čije su osnovne razlike u otpornosti na UV zrake i vremenske utjecaje te hemijsku i antikorozivnu otpornost.
Naši dobavljači boja su poznati I priznati proizvođači sa certifikatima u skladu s međunarodnim standardima, koji garantuju I osiguravaju najveći kvalitet boje. Možete birati među različitim nijansama boja po RAL kartama. Boje su različitih struktura, sjaja i specijalnih efekata.

Struktura površine:

 • glatka površina,
 • fina strukturna površina,
 • gruba strukturna površina (efekt narandže),
 • specijalne površine, kao što su izgled kovanog (tučenog) željeza (hammerschlag) i antički izgled.

Sjaj površine:

 • visokosjajna površina (>80%),
 • sjajna površina (60-80%),
 • polusjajna površina (40-60%),
 • polumat (30-40%) i
 • mat (<30%).

Prednosti praškastog lakiranja –
U korak s vremenom

Praškasto lakiranje prikladno je za zaštitu svih vrsta metalnih proizvoda. Garantuje odličnu površinsku zaštitu, kao i lijep izgled samog proizvoda. U usporedbi s drugim načinima bojenja ovaj je postupak ekološki prihvatljiv, stoga se danas sve češće koristi u svim vrstama metaloprerađivačke industrije. Praškasto bojenje je postojanije i manje osjetljivo na ogrebotine i udarce u vrijeme montaže ili transporta predmeta.

Back To Top