skip to Main Content
Glovis-play-icon
Glovis-fun
Glovis-wood
Glovis-color

NAJVIŠI KVALITET

Od dizajna, preko proizvodnje, sve do otpreme, najviši kvalitet i sigurnost igrališta naš je prioritet na svakom koraku. U proizvodnom procesu upotrebljavamo samo certificirane materijale i višestepenu kontrolu kvaliteta koja osigurava da svi dijelovi opreme koji napuštaju našu proizvodnju zadovoljavaju stroge sigurnosne norme.

Najsavremeniji proizvodni procesi

Ponosimo se što možemo djeci, njihovim roditeljima i starateljima dati garanciju bezbrižne zabave i opuštanja na našim igralištima, zahvaljujući strogim procedurama provjere sigurnosti opreme i standardima kvaliteta u okviru naše kompanije.

Najsavremeniji proizvodni procesi

Ponosimo se što možemo djeci, njihovim roditeljima i starateljima dati garanciju bezbrižne zabave i opuštanja na našim igralištima, zahvaljujući strogim procedurama provjere sigurnosti opreme i standardima kvaliteta u okviru naše kompanije.

Zavarivanje metala

Naše proizvode odlikuje najkvalitetnije i precizno zavarivanje i završna obrada, što garantuje sigurnu upotrebu i trajnost naše opreme za igrališta. Tim visoko kvalifikovanih zavarivača osigurava visoku kvalitetu spojeva čeličnih komponenti (standard EN 3834).

Zavarivanje tobogana od nehrđajućeg čelika

Cijeli proizvodni proces tobogana od nehrđajućeg čelika izvodi se u našoj proizvodnji. Mi dizajniramo cijev tobogana, zatim ih savijamo visokom preciznošću, te usklađujemo sve komponente i povezujemo ih u izdržljive i sigurno zavarene spojeve.

Zavarivanje tobogana od nehrđajućeg čelika

Cijeli proizvodni proces tobogana od nehrđajućeg čelika izvodi se u našoj proizvodnji. Mi dizajniramo cijev tobogana, zatim ih savijamo visokom preciznošću, te usklađujemo sve komponente i povezujemo ih u izdržljive i sigurno zavarene spojeve.

Rezanje čelika, savijanje i pjeskarenje

Čelik pripremamo s velikom pažnjom da bi dobili komponente koje su oblikovane tačno u skladu sa zahtjevima dizajna. Čelik se reže zatim savija pomoću modernih CNC mašina za rezanje i savijanje i na kraju površina se adekvatno priprema za završnu obradu cinčanjem ili praškastim farbanjem.

Cinčanje

Cinčanje je postupak antikorozivne zaštite uglavnom čeličnih dijelova i sklopova. Jedan je od najviše primjenjivanih oblika zaštite od korozije danas, a razlog tako raširenoj primjeni leži u jednostavnosti i isplativosti samog postupka, te dobrim antikorozivnim svojstvima, bez troškova održavanja, tokom gotovo cijelog životnog vijeka proizvoda.

Cinčanje

Cinčanje je postupak antikorozivne zaštite uglavnom čeličnih dijelova i sklopova. Jedan je od najviše primjenjivanih oblika zaštite od korozije danas, a razlog tako raširenoj primjeni leži u jednostavnosti i isplativosti samog postupka, te dobrim antikorozivnim svojstvima, bez troškova održavanja, tokom gotovo cijelog životnog vijeka proizvoda.

Pjeskarenje

Čelik koji se koristi u proizvodnji opreme za igrališta se po potrebi podvrgava i procesu čišćenja pjeskarenjem što nam omogućava dobiti odgovarajuću površinu, pa čak i ravne varove i ivice. Pjeskarenje osigurava bolje prijanjanje boje, čime proizvod postaje još sigurniji, izdržljiviji i estetski još ljepši.

Praškasto farbanje

Naši proizvodi su estetski lijepi i dostupni su u širokom asortimanu boja zahvaljujući savremenom postupku praškastog farbanja. Koristimo najkvalitetnije boje, a sam postupak praškastog farbanja je u skladu sa strogim standardima za temperaturu zagrijavanja boje, debljinom premaza i prijanjanjem boje na čelične elemente.

Praškasto farbanje

Naši proizvodi su estetski lijepi i dostupni su u širokom asortimanu boja zahvaljujući savremenom postupku praškastog farbanja. Koristimo najkvalitetnije boje, a sam postupak praškastog farbanja je u skladu sa strogim standardima za temperaturu zagrijavanja boje, debljinom premaza i prijanjanjem boje na čelične elemente.

Obrada užadi

Koristimo najkvalitetniju čeličnu užad debljine 16 mm obloženu polipropilenskim nitima ili sintetičke pletenice za proizvodnju mreža i užadi za penjanje kao i za mostove. Povezujemo ih čvrstim konektorima od plastike, nehrđajućeg čelika ili aluminijuma. Elementi užadi se mjere i režu na odgovarajuće dužine, a zatim spajaju pomoću hidrauličnih presa pod pritiskom od 150 tona.

CNC obrada

Ploče od HDPE i HPL nabavljamo od vodećih proizvođača i režemo ih i obrađujemo najsavremenijim CNC mašinama koje garantuju precizno sječenje i pomoću kojih ispunjavamo i najkomplikovanije zahtjeve u dizajnu.

CNC obrada

Ploče od HDPE i HPL nabavljamo od vodećih proizvođača i režemo ih i obrađujemo najsavremenijim CNC mašinama koje garantuju precizno sječenje i pomoću kojih ispunjavamo i najkomplikovanije zahtjeve u dizajnu.

Obrada drveta

Drvo i drvni materijali se precizno obrađuju prema nominiranim ergonomskim zahtjevima uz racionalno korištenje, najsavremenijim mašinama za obradu drveta, te se uklanjaju sve oštre ivice. U zavisnosti od vrste drveta podvrgava se procesu dubinske impregnacije pod pritiskom.

Dubinska impregnacija drveta pod pritiskom

Proces koji se odvija pod visokim pritiskom u vakuumu sa sredstvima za zaštitu drveta da vodenoj bazi. Ovaj proces traje više sati i mnogo je bolji od klasičnog metoda impregnacije/zaštite drveta. Impregnacija osigurava dugotrajnu otpornost protiv truljenja, insekata i drugih organizama koji uništavaju drvo, nadživljavajući mnoge prirodno izdržljive vrste drveta u uslovima gdje su izloženi raznim uticajima. Tako obrađeni proizvod imaju vijek trajanja od 10 do 15 godina u slučaju direktnog dodirivanja s tlom. Proizvodi koji nisu u dodiru s tlom imaju životni vijek od 15 do 25 godina.

Dubinska impregnacija drveta pod pritiskom

Proces koji se odvija pod visokim pritiskom u vakuumu sa sredstvima za zaštitu drveta da vodenoj bazi. Ovaj proces traje više sati i mnogo je bolji od klasičnog metoda impregnacije/zaštite drveta. Impregnacija osigurava dugotrajnu otpornost protiv truljenja, insekata i drugih organizama koji uništavaju drvo, nadživljavajući mnoge prirodno izdržljive vrste drveta u uslovima gdje su izloženi raznim uticajima. Tako obrađeni proizvod imaju vijek trajanja od 10 do 15 godina u slučaju direktnog dodirivanja s tlom. Proizvodi koji nisu u dodiru s tlom imaju životni vijek od 15 do 25 godina.

Back To Top