skip to Main Content

produžite
vijek trajanja
drveta

Glovis-play-icon
Glovis-fun
Glovis-wood
Glovis-color

Zašto dubinska impregnacija drveta?

Dubinskom impregnacijom pod visokim pritiskom se produžava životni vijek obrađenog drveta minimalno 3 do 5 puta. To štedi resurse, drvnu sirovinu, smanjuje troškove obnove, sanacije i (ponovne) proizvodnje, a ugljen dioksid koji se skladišti u drvu, ostaje u njemu duže vrijeme. Istovremeno, domaće autohtone vrste mogu trajati mnogo duže i ekonomičnije se koristiti.

Za šta se koristi?

3 do 5 puta
duži vijek trajanja

Proces dubinske impregnacije

Struktura drveta je slična strukturi spužve, sa šupljinama i zidovima. Cilj impregnacije drveta je pokrivanje zidova tih šupljina s premazom koji ih štiti od propadanja uzrokovanog gljivicama i insektima.

Proces dubinske impregnacije

Dubinska impregnacija pod visokim pritiskom se odvija u nekoliko koraka u komori pod visokim pritiskom efikasnog dizajna čija precizna izvedba osigurava maksimalnu učinkovitost i pouzdanost rada.

w-Icon-1

FAZA 1

w-Icon-2

FAZA 2

w-Icon-3

FAZA 3

w-Icon-4

FAZA 4

w-Icon-5

FAZA 5

pročitajte više
pročitajte više

Faza 1: Početni vakum

Dubinska impregnacija pod visokim pritiskom se odvija u nekoliko koraka u komori pod visokim pritiskom efikasnog dizajna čija precizna izvedba osigurava maksimalnu učinkovitost i pouzdanost rada.

Faza 2: Punjenje

Po završetku prve faze, vakuum se koristi za prenošenje rastvora za impregnaciju iz spremnika u autoklav. Senzor nivoa tečnosti koji šalje upravljačkom računaru kontrolni signal, kontroliše fazu punjenja.

Faza 3: Primjena pritiska

Treća faza tretmana ima važan zadatak da “utisne” otopinu u drvo. Pumpa pod pritiskom može raditi od 30 do 180 minuta u zavisnosti od karakteristika drveta.
Kombinovano djelovanje sa vakuumom omogućiti će aktivnim česticama da se utisnu duboko u drvo, što garantuje dugotrajnu zaštitu.

Faza 4: Pražnjenje/ispuštanje otopine

Po završetku faza tretmana drveta, otopina koja nije apsorbirana vraća se u svoj spremnik pomoću ispusnog ventila na autoklavu.
Posebni automatski suistemi dopunjuju sadržaj soli i vraćaju nivo impregnanta tako da je spreman za novi ciklus. Sva neapsorbirana otopina dostupna je za novi ciklus bez ikakvog otpada.

Faza 5: Zadnja vakuum faza

Daljnja vakuumska faza koja traje oko 20-40 minuta olakšava spajanje aktivnih sastojaka drveta.
Ova faza je važna u fazi “kapanja” tretiranog materijala.

Faza 6: Kraj ciklusa

Na kraju ciklusa impregnacije autoklav se vraća na atmosferski pritisak i drvo je spremno za sljedeće faze.

Trajanje postupka

Trajanje ciklusa varira ovisno o sljedećim faktorima:

 • Karakteristike drveta,
 • Debljine,
 • Vlažnosti,
 • Količine i koncentracije soli koje se trebaju primijeniti.

Prednosti dubinske impregnacije

Prednosti-1
Prednosti-2
Prednosti-3
Prednosti-4
Prednosti-5

Često postavljena pitanja

Posljedice pogrešnih odluka kod odabira drva i/ili vrste zaštitnog sredstva, često su vidljive već godinu ili dvije nakon izloženosti drva, kada se na drvenim objektima ili proizvodima javljaju prva napuknuća i deformacije te prvi znakovi zaraze drvnim štetnicima.
Obično je najprije ugrožena estetska funkcija takvog drvenog proizvoda, a nedugo zatim, često već u roku od 3 do 5 godina, takav proizvod gubi i svoju namjensku funkciju, a zatim u potpunosti propada.

 • Šta je drvo i koji su uzročnici raspadanja?

  Drvo je prirodan i obnovljiv materijal koji se u prirodi razgrađuje. Raspadanje drva uzrokuju neživi (abiotički) i živi (biotički) faktori raspadanja. Kod upotrebe drva u privredne svrhe želimo usporiti njegovu razgradnju što je duže moguće.

 • Na temelju čega možemo znati da li je i kakva zaštita za drveni proizvod/objekt potrebna i primjerena?

  Da bi odredili koja zaštita je primjerena, najprije je potrebno utvrditi u kojoj će mjeri drvo u određenom proizvodu odnosno objektu, biti izloženo vlazi i drvnim štetnicima, pa tako postoji 5 grupa rizika:

  Grupa rizika 1: drvo ili drveni proizvodi će biti u pokrivenom prostoru, u potpunosti zaštičeni od atmosferskih uticaja i nisu izloženi vlaženju.

  Grupa rizika 2: drvo ili drveni proizvodi će biti u pokrivenom prostoru, u potpunosti zaštičeni od atmosferskih uticaja, ali gdje uticaj vlage iz okoline može uzrokovati povremeno ali ne trajno vlaženje.

  Grupa rizika 3: drvo ili drveni proizvodi nisu u pokrivenom prostoru, i nije u kontaku sa zemljom. Konstantno je izloženo atmosferskim uticajima, ili čestom vlaženju.

  Grupa rizika 4: drvo ili drveni proizvodi će biti na ovorenom, u dodiru sa zemljom ili vodom i tako izloženi trajnoj vlažnosti.

  Grupa rizika 5: drvo ili drveni elementi će biti na otvorenom u stalnom dodiru sa slanom morskom vodom.

 • Šta je impregnacija pod visokim pritiskom?

  Proces koji se odvija pod visokim pritiskom u vakuumu sa sredstvima za zaštitu drveta da vodenoj bazi. Ovaj proces traje više sati i mnogo je bolji od klasičnog metoda impregnacije/zaštite drveta.

  Impregnacija osigurava dugotrajnu otpornost protiv truljenja, insekata i drugih organizama koji uništavaju drvo, nadživljavajući mnoge prirodno izdržljive vrste drveta u uslovima gdje su izloženi raznim uticajima. Tako obrađeni proizvod imaju vijek trajanja od 10 do 15 godina u slučaju direktnog dodirivanja s tlom. Proizvodi koji nisu u dodiru s tlom imaju životni vijek od 15 do 25 godina.

 • Koje vrste drveta je moguce dubinski impregnirati (zaštiti)?

  Neotporne vrste drveta npr. jasen, bukva, jela, smreka, bor, ariš, od raspadanja na otvorenom moguće je efikasno zaštititi samo sredstvima i postupcima za temeljnu, dubinsku zaštitu drva. Temeljnu zaštitu drva potrebno je provesti samo jednom tokom njegova vijeka trajanja, zbog čega je važno odabrati kvalitetno i učinkovito zaštitno sredstvo ili metod.

 • Može li se impregnirano drvo naknadno obrađivati?

  Preporučujemo da se radovi na obradi drveta poput rezanja, urezivanja itd izvrše prije impregnacije. Naknadno bi se rubovi trebali obraditi, ukoliko to konačan proizvod zahtjeva.

 • Da li se drvo impregnira do srži?

  Drvo se može impregnirati samo u području bjeljike (rascjepke).

  Dubina prodiranja impregnacije varira ovisno o vlagi, rezu, presjeku i površinama.

  Dubina prodiranja impregnacionog sredstva u drvo iznosi 10 mm za jelu i smrču, a za bor do osmoljenog dijela.

 • Koja je idealna vlažnost drveta prije procesa impregnacije?

  Drvo mora imati sadržaj vlage manji od 28-30% (tačka zasićenosti vlakana) da bi bilo pogodno za proces impregnacije.

 • Skladištenje: Može li se drvo nakon impregnacije umjetno osušiti?

  Vrijeme fiksiranja KDS sredstva: najmanje tri dana bez mraza.

  CKB zelenkasto: najmanje četiri sedmice bez mraza.

  Ostavite dovoljno vremena za sušenje. Impregnirano drvo također se može kod nas polako sušiti, umjetno. Rado ćemo vam dati savjete iz našeg iskustva o laganom sušenju impregniranog drveta.

 • Očekivani životni vijek tretiranog drveta?

  Tvrtke i istraživači obično očekuju da pravilno tretirano drvo koje se koristi na otvorenom, pravilno ugrađeno, ima vijek trajanja od 25-50 godina.
  Stvarni životni vijek drveta koje se koristi na otvorenom može značajno varirati o mnogim faktorima, kao što su: vrsta i kvaliteta drveta, vrsta i kvaliteta sredstva za impregnaciju, održavanje, vlažnost tla i hemikalija, prisutnosti insekata koji uništavaju drvo.

Back To Top